Σύστημα ελέγχου & υδραυλικό σύστημα χειροκίνητου κιβώτιου